МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

A. Y. Yakymchuk, Y. M. Semenova

Анотація


Проаналізовано систему суб’єктів водокористування за доступними параметрами. Досліджено проблематику взаємодії суб’єктів та вплив недоліків у взаємодії водокористувачів на систему раціонального водокористування. Запропоновані методи врахування доступних механізмів та їх комбінацій щодо взаємодії суб’єктів системи для покращання показників раціонального водокористування.


Ключові слова


водні ресурси; система водокористування; водогосподарський комплекс; раціональне водокористування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грищенко Ю. М. Комплексне використання і охорона водних ресурсів : навч. посіб. / Ю. М. Грищенко. – Рівне : УДАВГП, 1997. – 200 с.

Основи стійкого розвитку: навч. посібник / Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Шевченко С. М., Шапочка М. К., Бун Е., Хенс Л., Перелет Р. О. та ін., за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів вищих навч. закл. / Яцик А. В., Волкова Л. А., Яцик В. А., Пашенюк І. А. – Київ : Талком, 2014. – 406 с.

Водний Кодекс України : Кодекс від 6 червня 1995 р., № 213/95-ВР.

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для вищих навч. Закладів / Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с.

Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування : постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 р., № 836. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20. – С. 185.

Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459: постанова Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 р., № 459.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами) : Проект Закону від 8 серпня 2012 р., № 11070.

Про внесення змін до Податкового кодексу : закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 7-8, №9. – С. 55.

Яцик А. В. Водогосподарська екологія. У 4 т. / Яцик А. В.– К. : Генеза, 2004. – Т. 3. – 494 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.