УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Z. S. Shylo

Анотація


У статті розглянуто економічну сутність та особливості кредитних ризиків, визначено причини їх виникнення, обґрунтовано необхідність управління кредитним ризиком комерційного банку, наведено особливості та недоліки сучасної системи управління ризиками банків, висвітлено показники аналізу рівня кредитного ризику комерційного банку.


Ключові слова


кредитний ризик; комерційний банк; управління кредитними ризиками; кредитування не фінансових корпорацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний огляд банківської системи України за 2015-2016 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://rurik.com.ua

Петрук О. М. Банківська справа: навч. посіб. / О. М. Петрук; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.

Тиркало Р. І. Банківська справа: навч. посіб. / Р. І. Тиркало; за ред. проф. Тиркало Р. І. – Тернопіль : Карт бланш, 2001. – 314 с. – Серія “Банки і біржі”.

Джулай І. А. Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках [Електронний ресурс] / Джулай І. А. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zbir_12.pdf#page=224.

Дмитренко М. Г. Кредитування і контроль: навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях) / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. –

Кондор, 2005. – 296 с.

Коваленко В. В. Обґрунтування підходів і показників оцінки кредитного ризику / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи

розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми : Мрія–1 ЛТД; УАБС, 2010. – С. 65–72.

Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: навч.-метод. посіб. / Р. І. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 183 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.