ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. Kuznіetsova, L. Н. Sipailo

Анотація


Обґрунтовано доцільність впровадження в технологічний процес
підприємств екологічних інноваційних технологій. В статті розкрито
сутність поняття «мотивування екологізації інноваційної діяльності». Запропоновано основні напрямки мотивації екологізації інновацій промислового підприємства.


Ключові слова


мотивація; екологічна інновація; екологізація інноваційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фіщенко О. М. Формування механізму мотивації інноваційної діяльності підприємства / О. М. Фіщенко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Економічні науки. − 2010. − № 3(7). – С. 84−92.

Прокопенко O. B. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / О. В. Прокопенко. − Суми :

Університетська книга, 2008. – 392 с.

Мотиваційний механізм в системі управління інноваційної сфери : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 /

Г. В. Оганезова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – 19 с.

Прокопенко О. В. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури / О. В. Прокопенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 167–175.

Прокопенко О. В. Методичні основи вибору напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях. Розд. 1. Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми / О. В. Прокопенко // Механізм регулювання економіки. − 2011. – № 1. – С. 34−39.

Прокопенко О. В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності: [монографія] / О. В. Прокопенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с.

Хлобистов Є. В. Екологічне підприємництво в Україні: можливості інноваційного розвитку та проблеми стимулювання / Є. В. Хлобистов // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : [монографія] / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – С. 73–90.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.