ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

N. E. Kovshun

Анотація


Наведені результати дослідження інституціонального механізму надання суспільних благ. Показано підходи до трактування поняття «ринок». Обґрунтовано поняття інституціонального ринку. Визначено особливості суспільних благ на прикладі водних ресурсів. Встановлено форми державного регулювання споживання та надання суспільних благ.


Ключові слова


ринок; суспільні блага; інституціональний ринок; водні ресурси; інституціональний механізм; державне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: монографія / О. В. Длугопольський. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 632 с.

Мочерний С. В. Політична економія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мочерний. – К. : Знання-Прес, 2002. – 687 с.

Тамбовцев В. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений / Тамбовцев В. // Общественные науки и современность. – 2001. – № 5. – С. 25–38.

Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции / Людвіг фон Мізес. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. – 295 с.

Coase R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase. // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – Р. 1–44.

Корнай Я. Социалистическая система: политическая экономика комунизма / Я. Корнай. – София : Проф. Марин Дринов, 1996. – 575 c.

Samuelson P. The pure theory of public expenditure / P. Samuelson // Journal of Political Economy, 1954. – Vol. 56. – pp. 14–27

Маршалл А. Принципы политической экономии / пер. с англ. Р. И. Столпера, общ. ред. С. М. Никитин. – М. : Прогресс,

– 225 с.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния. – М., 1985.

– Т. 1. – 251 с.

Седова А. В. Общественные блага в современной системе

рыночных отношений / А. В. Седова: Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 Самара, 2005. – 186 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.