Журнали

 • Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

  Редакційна колегія збірнику наукових праць  «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування», серія «Технічні науки» запрошує до опублікування наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:
  194 – гідротехнічне будівництва, водна інженерія та водні технології,
  192 – будівництво та цивільна інженерія,
  113 – прикладна математика,
  184 – гірництво,
  122 – комп’ютерні науки,
  141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
  121 – інженерія програмного забезпечення,
  191 – архітектура та містобудування,
  133 – галузеве машинобудування. 

   

   

  Шановні автори!

  З 1 січня 2020 року змінились реквізити оплати за публікацію статті!
  Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

  Код ЄДРПОУ 02071116

  Рахунок: UA 388201720313281002202013871
  в Держказначейській службі України (ДКСУ), м. Київ

   Призначення платежу: за публікацію статті у Віснику НУВГП


   

   

   
  У збірнику публікуються наукові статті з гідромеліорації, раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, водопостачання та водовідведення, будівництва, машинознавства, прикладної математики.

  Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.

 • Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

  На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188 збірник внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук (101 – Екологія, 201 - Агрономія).
  Метою збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Сільськогосподарські науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень агросфери.

  Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

 • Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

  Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія «Економічні науки») є фаховим науковим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних та навчально-методичних досліджень сучасних проблем економіки. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, викладачі закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти всіх рівнів та представники бізнесу.

  Наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 року  «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія "Економічні науки") внесено до списку друкованих видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

  Тематична спрямованість наукового фахового видання (спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

  051 «Економіка»

  071 «Облік і оподаткування»

  073 «Менеджмент»