Bulletin National University of Water and Environmental Engineering

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188 збірник внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі сільськогосподарських наук (101 – Екологія, 201 - Агрономія).
Метою збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Сільськогосподарські науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень агросфери.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.


Том 4, № 96 (2021)

Зміст

O. O. Biedunkova, I. I. Statnyk, N. M. Voznіuk
PDF
I. M. Borshchevska, O. A. Likho, K. P. Turchуna, Z. M. Budnik
PDF
Y. V. Hryb, M. A. Mykhalchuk, D. Y. Voityshyna
PDF
I. I. Zaleskyi, R. V. Safonov
PDF
V. T. Demianchyk, V. V. Demianchyk, T. M. Kolesnyk
PDF
M. O. Klymenko, A. M. Pryshchepa, O. M. Klymenko, O. V. Varzhel
PDF
О. T. Moroz, V. O. Klymenko, Н. V. Biedunkov
PDF
V. S. Moshynskyi, L. V. Klymenko
PDF
P. A. Nіkіtуuk, Yu. A. Nіkіtуuk
PDF
V. V. Fedonіuk, I. M. Merlenko, M. A. Fedonіuk, S. P. Bondarchuk, N. S. Kovalchuk, S. T. Vozniuk
PDF