ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІССІ

I. I. Zaleskyi, R. V. Safonov

Анотація


Порушення якості питних вод в населених пунктах Рівненської області, які каптуються у децентралізованому варіанті сільськими мешканцями з приватних шахтних колодязів, встановлено за результатами вивчення 15-річного стану питних вод санітарноепідеміологічною службою. Наші припущення базуються на тривалому (2014–2019 роки) різкому зменшені атмосферних опадів, що фільтруються через малопотужну піщану товщу до рівня ґрунтових вод. Запропоновані відповідні заходи щодо покращення хімічного складу ґрунтових вод у сільських населених пунктах на Рівненському Поліссі.

Ключові слова


колодязь; ґрунтові води; Рівненське Полісся; забруднення; атмосферні опади; санітарний розрив; садиба.

Повний текст:

PDF

Посилання


Залеський І. І., Бровко Г. І. Біохімічне забруднення підземних вод на ділянці Крупець Рівненської області. Харків, 2017. С. 102–104.

Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я населення Рівненської області за 2004–2018 роки.

Медико-гідрохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. проф. Г. І. Рудька. Київ–Чернівці : Букрек, 2015.

с.

REFERENCES:

Zaleskyi I. I., Brovko H. I. Biokhimichne zabrudnennia pidzemnykh vod na diliantsi Krupets Rivnenskoi oblasti. Kharkiv, 2017. S. 102–104.

Zvit pro faktory navkolyshnoho seredovyshcha, shcho vplyvaiut na stan zdorovia naselennia Rivnenskoi oblasti za 2004–2018 roky.

Medyko-hidrokhimichni chynnyky

heolohichnoho seredovyshcha Ukrainy / za red. prof. H. I. Rudka. Kyiv–Chernivtsi : Bukrek, 2015. 724 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.