ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ПОВЕРХНЕЮ ДЕТАЛІ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ

O. M. Kondratiuk

Анотація


У цій роботі було проведено огляд вібраційної обробки, аналіз взаємодії абразивної гранули робочого середовища в різних її формах.
Визначено основні типи циркуляції сипучого абразивного середовища. Дана характеристика циркуляційного процесу і види взаємодії абразивної гранули з поверхнею деталі, що визначає рівень
енергії та інтенсивність обробки деталей.

Ключові слова


вібраційна обробка; технологічний процес; абразивна гранула; кінетична енергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вибрационные станки для обработки деталей / А. П. Бабичев, В. Б. Трунин, Ю. М. Самодумский, В. П. Устинов. М. : Машиностроение, 1984. 168 с.

Ющунев М. Н. Отделка поверхности и повышение прочности деталей при объемной вибрационной обработке. Упрочняюще-калибрующие методы обработки деталей. Ростов н/Д. : РИСХМ, 1970. С. 174–176.

Ющунев М. Н. Отделочно-упрочняющая обработка в установке с вибрирующим и вращающимся контейнером. Вибрационная обработка деталей машин и приборов.

Ростов н/Д. : РИСХМ, 1972. С. 105–112.

Кондратюк О. М. Теоретична модель процесу вібраційно-відцентрової обробки. Вісник НУВГП : зб. наук. пр. Рівне : НУВГП, 2007. Вип. 2(38). С. 286–293.

Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment with machined parts of surfaces / Alexander Kondratyuk, Oleg Ljasuk, Volodymyr Klen Action,

Yuri Galan. Bulletin of the TNTU. Ternopil : TNTU, 2017. Vip. 2 (86). P. 32–40.

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF VIBRATION-CENTRIFUGAL FINISHING OF PARTS BY LOOSE ABRASIVES. Oleksandr Коndratiuk, Volodymyr Теslia, Ivan Кuchvara, Pavlo Bosiuk, Yuriy Galan. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018. Vol. 20. No. 1. 73–78. LUBLIN–RZESZÓW 2018.

REFERENCES:

Vіbratsіonnуe stankі dlia obrabotkі detalei / A. P. Babіchev, V. B. Trunіn, Yu. M. Samodumskіi, V. P. Ustіnov. M. : Mashіnostroenіe, 1984. 168 s.

Yushchunev M. N. Otdelka poverkhnostі і povуshenіe prochnostі detalei prі obemnoi vіbratsіonnoi obrabotke. Uprochniaiushche-kalіbruiushchіe metodу obrabotkі detalei. Rostov n/D. : RІSKhM, 1970. S. 174–176.

Yushchunev M. N. Otdelochno-uprochniaiushchaia obrabotka v ustanovke s vіbrіruiushchіm і

vrashchaiushchіmsia konteinerom. Vіbratsyonnaia obrabotka detalei mashіn і prіborov. Rostov n/D. : RІSKhM, 1972. S. 105–112.

Kondratiuk O. M. Teoretychna model protsesu vibratsiino-vidtsentrovoi obrobky. Visnyk NUVHP : zb. nauk. pr. Rivne : NUVHP, 2007. Vyp. 2(38). S. 286–293.

Investigation of the interaction of abrasive working medium particle in vibration treatment

with machined parts of surfaces / Alexander Kondratyuk, Oleg Ljasuk, Volodymyr Klen Action, Yuri Galan. Bulletin of the TNTU. Ternopil : TNTU, 2017. Vip. 2 (86). P. 32–40.

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF VIBRATIONCENTRIFUGAL FINISHING OF PARTS BY LOOSE ABRASIVES Oleksandr Kondratiuk, Volodymyr Teslia, Ivan Kuchvara, Pavlo Bosiuk, Yuriy Galan.

Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018. Vol. 20. No. 1. 73–78. LUBLIN–RZESZÓW 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201915

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.