РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «СУЦІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ПРУЖНИЙ ШНЕКОВИЙ ГВИНТ»

О. Л. Ляшук, В. М. Клендій, Д. Г. Кондратюк, В. П. Дмитренко, О. М. Кондратюк

Анотація


Досліджено залежність амплітуди коливань системи «середовище – пружний гвинт» при переході через резонанс за різних значень погонної маси середовища при різних швидкостях руху, фізико-механічних властивостей матеріалу і умов існування резонансних коливань за дії періодичного збурення на систему. Виведено залежність резонансних коливання системи «сипке середовище – пружний гвинт», які описуються співвідношеннями a(t) та J(t) .

Ключові слова


пружний гвинт; коливання; амплітуда; швидкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Андронов И. В. Неквазилинейная асимптотика задач о колебаниях балок и пластин на нелинейном упругом основании / Андронов И. В., Буланова Н. С. //Доп. НАН України. – К., 1995. – № 9. – С. 28–30.

Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Боголюбов Николай Николаевич, Митропольский Юрий Алексеевич. – М. : Наука, 1974. – 501 с.

Блакьер О. Анализ нелинейных систем / Блакьер О. – М. : Наука, 1969. – 275 с.

Доценко П. Д. О колебаниях и устойчивости прямолинейного трубопровода / Доценко П. Д. // Прикладная механика. – 1971. – Вып. 3. – С. 85–91.

Кузьо І. В. Вплив поздовжнього руху на поперечні коливання нелінійних пружних систем / Кузьо І. В., Сокіл Б. І. // Вибрации в технике и технологиях. – 2000. – № 2 (14). – С. 44–46.

Митропольский Ю. А. О построении асимптотического решения возмущенного уравнения Клейна-Гордона /Митропольский Ю. А. // Укр. мат. журн. – 1995. – 47, № 9. – С. 1209–1216.

Chen L. Q. Nonlinear parametric vibration of axially moving beams: asymptotic analysis and differential quadrature verification / Li-Qun Chen, Bo Wang, Hu Ding// Journal of Physics: Conference Series 181 (2009). – P. 1–8.

Харченко Є. Багаточастотні коливання одновимірних нелінійно пружних рухомих середовищ та методика побудови асимптотичних наближень крайових задач, що їх описують / Є. Харченко, М. Сокіл // Машинознавство. Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал. – 2007. – № 1. – С. 19–25.

B. Wan der Pol. A Teory of the Amplitude of Free and Forced Triode Vibrations // Radio Review. – 1920. – № 1. 10. Митропольский Ю. А. Метод усреднения в нелинейной механике / Митропольский Ю. А. – К. : Наукова думка,1971. – 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.