ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ СОЇ ПРОТИ ГРИБКОВИХ ХВОРОБ

Автор(и)

  • A. V. Hunchak Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Чернівці
  • R. P. Palamarchuk Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • O. M. Hryshchenko Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ
  • M. V. Hunchak Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Чернівці
  • I. M. Borschevska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

соя, економічна ефективність, прибуток, рентабельність, захисні заходи, грибкові хвороби, біопрепарати.

Анотація

Вивчено показники економічної ефективності різних систем біологічного захисту сої від грибкових хвороб у 2016–2020 роках в умовах Передкарпатської провінції Карпатської гірської зони України. Встановлено, що всі досліджувані системи захисту сої показали високі показники умовно-чистого доходу (4354,5–9425,2 грн/га) та рентабельності (193,9–380,8%). Найбільш ефективною за роки досліджень є система захисту № 2, яка дозволила отримати дохід в середньому 9 425,2 грн з 1 га, за рівня рентабельності до 380,8%. Застосування досліджуваних біопрепаратів дозволило на високому рівні забезпечити захист сої від грибкових хвороб, що у підсумку забезпечило отримання високого рівня врожайності сої (3,15–3,68 т/га).

Біографії авторів

A. V. Hunchak, Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Чернівці

провідний фахівець

R. P. Palamarchuk, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

заступник генерального директора

O. M. Hryshchenko, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», м. Київ

к.с.-г.н., учений секретар

M. V. Hunchak, Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Чернівці

к.с.-г.н., директор

I. M. Borschevska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

Посилання

Петибская В. С. Соя: качество, использование, производство. К. : Аграрная наука, 2001. 64 с.

Моргун В., Коць С. Подільська технологія вирощування сої. Пропозиція. 2007. № 2. С. 40–41.

Довідник із захисту рослин / М. П. Лісовий та ін. Київ, 1999. 744 с. 4. Гунчак М. В. Економічна ефективність різних систем захисту яблуні (Malus domestica Borkh.) у Придністров’ї. Садівництво. 2018. Вип. 73. С. 74–81.

Методика економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій та результатів технологічних досліджень у садівництві / П. В. Кондратенко та ін. ; за ред. О. М. Шестопаля / Інститут садівництва УААН. 2 вид., з доп. та змінами. К., 2006. 141 с.

Методики випробування і застосування пестицидів / за ред. проф. С. О. Трибеля. Київ, 2001. 448 с.

REFERENCES:

Petybskaia V. S. Soia: kachestvo, yspolzovanye, proyzvodstvo. K. : Ahrarnaia nauka, 2001. 64 s.

Morhun V., Kots S. Podilska tekhnolohiia vyroshchuvannia soi. Propozytsiia. 2007. № 2. S. 40–41.

Dovidnyk iz zakhystu roslyn /

M. P. Lisovyi ta in. Kyiv, 1999. 744 s.

Hunchak M. V. Ekonomichna efektyvnist riznykh system zakhystu yabluni (Malus domestica Borkh.) u Prydnistrovi. Sadivnytstvo. 2018. Vyp. 73. S. 74–81.

Metodyka ekonomichnoi ta enerhetychnoi otsinky typiv nasadzhen, sortiv, investytsii v osnovnyi kapital, innovatsii ta rezultativ tekhnolohichnykh doslidzhen u sadivnytstvi /

P. V. Kondratenko ta in. ; za red. O. M. Shestopalia / Instytut sadivnytstva UAAN. 2 vyd., z dop. ta zminamy. K., 2006. 141 s.

Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv / za red. prof. S. O. Trybelia. Kyiv, 2001. 448 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Номер

Розділ

Articles