ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕГЕНЕРАЦІЇ ФЕРУМ (ІІ, ІІІ)-ХЛОРИДНИХ ТА СУЛЬФАТНИХ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ

Н. М. Корчик, Н. М. Буденкова, С. В. Кирилюк

Анотація


Досліджені методи регенерації кислих ферумовмісних розчинів (розчинів травлення сталей) за допомогою лужних реагентів та пероксиду гідрогену як окисника, розглянутий механізм відновлення з погляду теорії концентрованих розчинів. Удосконалена технологія регенерації травильних розчинів.

Ключові слова


висококонцентровані травильні розчини; регенерація; механізм відновлення; технологія переробки; межа повної гідратації йонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенов В. И. Замкнутые системы водного хозяйства металлургических предприятий / В. И. Аксенов. – М. : Металлургия, 1991. – С. 362.

Дукуан Г. Г. Редокс превращения железа в природной воде / Дукуан Г. Г., Дукуан Л. С. // Журнал физической химии. – № 3. – 1989. – С. 280.

Корчик Н. М. Дослідження регенерації кислих ферумомістких розчинів / Корчик Н. М., Буденкова Н. М. // Вісник НУВГП, випуск 4(44). – Рівне : НУВГП, 2008. – С. 141–146.

Корчик Н. М. Хімічні (реакторні) процеси очищення кислих відпрацьованих розчинів гальванічного виробництва від операцій покрить / Корчик Н. М. // Вісник НУВГП. – Вип. 3 (63). – Рівне : НУВГП, 2013. – С. 93–100.

Корчик Н. М. Методы обработки технологических растворов и электролитов производств гальванических покрытий и печатных плат / Корчик Н. М., Рогов В. М., Степанюк Т. Ф. // Тези доповідей міжгалузевих науково-технічних конференцій, нарад, семінарів „Пути и средства повышения экологической безопасности гальванических производств”. – М.,1991. – 71 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.