ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНОК СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ПО ЦИЛІНДРИЧНІЙ ПОВЕРХНІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ ВЗДОВЖ ОСІ СИМЕТРІЇ

Л. С. Серілко, О. Ю. Тимейчук, Д. Л. Серілко

Анотація


В роботі наведені результати теоретичних досліджень руху частинок сипкого матеріалу по циліндричній поверхні, яка здійснює коливальний рух вздовж осі симетрії. Визначені значення відносних переміщень та швидкостей частинки в залежності від радіуса циліндра, коефіцієнта тертя, частоти та амплітуди коливань.

Ключові слова


коливальний рух; сипкий матеріал; циліндрична поверхня; коефіцієнт тертя; частота амплітуда

Повний текст:

PDF

Посилання


Блехман И. И. Вибрационная механіка / И. И. Блехман. – М. : Физматлит, 1994. – 400 с.

Фролов К. В. Многоликий мир вибраций / К. В. Фролов // Наука и человечество. – М. : Знание, 1985. – С. 241–260.

Заика П. М. Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельскохозяйственных машинах: Практ. Пособие / П. М. Заика. – Киев : Изд-во УСХА. – 529 с.

Серілко Л. С. Дослідження руху сипкого матеріалу по внутрішній поверхні циліндра / Л. С. Серілко, В. О. Щурик, О. Ю. Тимейчук // Матеріали між-нар. наук-техн. конф. «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» : тези допов. – Тернопіль, 2015. – C. 139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.