ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ ПРИ ОЧИЩЕННІ УСЬОГО ЙОГО ОБ’ЄМУ

Т. В. Вижевська, А. Є. Пілецький

Анотація


Виконано аналіз параметрів регулювання дощового стоку при повному відведенні його на очищення шляхом перекачування насосами. Розрахунок параметрів відведення дощового стоку підприємства виконано з використанням гідрографа. Вивчено кореляцію продуктивності насосної станції, очисних споруд та об’єму акумулюючого резервуара.

Ключові слова


дощовий стік; гідрограф; насосна станція; регулюючий резервуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев М. И., Курганов А. М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизованных территорий. М., С.-П. : 2000.

Молоков М. В., Шифрин В. Н. Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок. М. : Стройиздат, 1977. С. 104.

Дикаревский В. С., Курганов А. М., Нечаев А. П., Алексеев М. И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. Л., Стройиздат, 1990.

ДБН В.2.5- 75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. К. : Мінрегіонбуд України, 2014.

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определение условий выпуска его в водные обьекты. М. : Росстрой, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006.

Вижевська Т. В., Уїздовський А. П. До визначення об’єму резервуара регулювання дощових вод, які підлягають очищенню. «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» : матеріали V М-нар. н.-практ. конф. (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна) НТУ «КПІ ім. І. Сікорського, Київ, 2017.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.