ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХУ ЧАСТИНОК В УСТАНОВЦІ ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

Л. С. Серілко, М. В. Пікула, О. С. Стадник, Д. Л. Серілко

Анотація


У статті розглянуто застосування відцентрової обробки деталей,
яка дозволяє підвищити продуктивність процесу і якість обробки.
Запропоновано схему відцентрової обробки, яка дозволяє уникнути застійних зон, а отже – підвищити ефективність відцентрової обробки. Проведено дослідження відносного руху частинок абразивного середовища та деталей, що дозволяє обґрунтувати конструктивні та технологічні параметри установки для відцентрової обробки деталей.

Ключові слова


відцентрова обробка деталей; продуктивність процесу; якість обробки; кінематичні характеристики руху абразивних частинок

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент 117736 UA, МПК В24В 31/06. Пристрій для відцентрової обробки деталей / Серілко Л. С., Пікула М. В., Стадник О. С., Серілко Д. Л.; заявник і патентовласник НУВГП; № u2016 13503; заявл. 28.12.2016; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.