ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ВОДОГОСПОДАРСЬКОМЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ

А. М. Рокочинський, П. П. Волк, Н. В. Приходько

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність метеорологічного забезпечення при розробці проектів водогосподарсько-меліоративних об’єктів як складних природно-технічних систем. Розглянута структура моделей метеорологічних режимів при  розробці кліматологічного прогнозу щодо різних рівнів їх  інформаційного забезпечення.

Ключові слова


обґрунтування необхідності; метеорологічне забезпечення; водогосподарсько-меліоративні проекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко С. Г. Глобальне потепління та його наслідки на території України / С. Г. Бойченко, В. М. Волощук, І. А. Дорошенко // Український географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 59–68.

Галямин Е. П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении. – Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 272 с.

Метеорологічне забезпечення інженерномеліоративних розрахунків у проектах будівництва й реконструкції осушувальних систем: посібник до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди» (Розділ 3. Осушувальні системи) / А. М. Рокочинський, Н. А. Фроленкова, В. А. Волощук та ін. – Рівне, 2008. – 64 с.

Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату. Наукова доповідь-інформація / М. І. Ромащенко, О. О. Собко, Д. П. Савчук, М. І. Кульбіда. – К. : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2003. – 46 с.

Рокочинський А. Оцінки можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України / А. Рокочинський, В. Волощук // Проблеми екології енергії : зб. праць 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С. 135–139.

Рокочинський А. М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на елоколого-економічних засадах : монографія / за редакцією академіка УААН Ромащенка М. І. – Рівне, 2010. – 351 с.

Рокочинський А. М. Оцінка можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України / А. М. Рокочинський, В. А. Волощук, О. Д. Колодич // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 4. – С. 57–62.

Ромащенко М. І. Оцінка впливу глобального потепління на природно-меліоративний режим зони Західного Полісся України / М. І. Ромащенко, А. М. Рокочинський, О. І. Галік, Т. В. Савчук, О. Д. Колодич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 1 (41). – С. 148–157.

Сучасні зміни клімату та їх прояви від глобального до регіонального проявів / М. І. Ромащенко, А. М. Рокочинський, О. І. Галік, Т. В. Савчук, О. Д. Колодич // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво : зб. наук. праць. – Рівне,

– Вип. 32. – С. 65–79.

Хандожко Л. А. Экономическая метеорология / Л. А. Хандожко. – СПб. : Гидрометеоиздат, 2005. – 491 с.

Шебеко В. Ф. Водохозяйственные расчёты при мелиорации переувлажненных земель. – Минск, 2000. – 320 с.

Шебеко В. Ф. Гидрологические расчёты при проектировании осушительных и осушительно-увлажнительных систем / Шебеко В. Ф., Закржевский П. И., Брагилевская Э. А. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 312 с.

Шебеко В. Ф. Методические указания и программы для ЭВМ по проектированию водного режима осушаемых земель на основе водобалансовых расчетов / Шебеко В. Ф., Можеем И. И., Киселёва А. И. – Минск, 1980. – 67 с.

Юдин М. И. Информационный подход к задаче оценивания гидрометеорологических прогнозов в категорической и вероятностной форме / Юдин М. И. // Применение статистических методов в метеорологии. – М. : Гидрометеоиздат, 1978. – С. 7–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.