ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький

Анотація


В статті розглянуто особливості влаштування знезалізнювальних установок в локальних системах водопостачання. Приведена схема та описана конструкція схеми знезалізнення води з напірним  пінополістирольним фільтром та аерацією води на рециклі, результати її впровадження.

Ключові слова


підземна вода; знезалізнення; аерація води; пінополістирольне завантаження; напірний фільтр

Повний текст:

PDF

Посилання


Orlov V. Energy saving in water treatment technologies with polystyrene foam filters / V. Orlov, S. Martynov, S. Kunitskiy // Journal of Water and Land Development. – PAN in Warsaw, 2016. – Vol. 31 (X-XII). – P. 119–122.

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов ін.; під ред. В. О. Орлова. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с.

Николадзе Г. И. Обезжелезивание природных и оборотных вод / Г. И. Николадзе. – М. : Стройиздат, 1978. – 160 с.

Тугай А. М. Продуктивність водозабірних свердловин в умовах кольматажу : [монографія] / А. М. Тугай, О. Я. Олійник, Я. А. Тугай. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 240 с.

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-74:2013. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013.

Orlov V. Water defferrization in polystyrene foam filters with sediment layer / V. Orlov, S. Martynov, S. Kunitsky. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 94 с.

Пат. на корисну модель 91986 Україна, МПК B 01 D 24/00, C 02 F 1/64. Напірна установка для знезалізнення підземних вод / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, К. С. Корнійчук : заявник та патентовласник Національний університет водного господарства та природокористування. – № u 2014 01556 ; заявл. 17.02.14 ; опубл. 25.07.14. Бюл. № 14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.