ВПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН НАВКОЛО СУТИСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОДИ

А. В. Яцик, І. В. Гопчак, Т. О. Басюк

Анотація


Комплексні дослідження щодо зміни рівневого режиму Сутиського водосховища з подальшим впорядкуванням водоохоронних зон здійснювалися на середній ділянці р. Південний Буг. Досліджено сучасний стан водоохоронних територій водосховища. Встановлено, що після підняття рівня води у водосховищі до його водоохоронних зон потрапить ряд об’єктів, які у разі їх експлуатації порушуватимуть визначені правила господарювання. Визначено розміри й межі водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водосховища за нового рівня води у ньому. Обґрунтовано схему відведення прибережних захисних смуг.

Ключові слова


річка; водосховище; гідроелектростанція; водоохоронна зона; прибережна захисна смуга

Повний текст:

PDF

Посилання


Виконати наукове обґрунтування відновлення та реконструкції малих гідроелектростанцій на р. Південний Буг із здійсненням відповідних погоджень: звіт про НДР / УНДІВЕП ; керівн. А. В. Яцик. – К., 2002. – 387 с.

Водний кодекс України. Постанова ВР України № 213/95-ВР від 06.06.95 [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80/page.

Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. – К. : Оріяни, 2004. – 128 с.

Басюк Т. О. Моделювання та прогнозування екологогідрологічного стану водосховищ малих ГЕС на р. Південний Буг / Т. О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Наук. збірник. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 148–158.

Дубняк С. А. Установление прибрежных водоохранных зон равнинных водохранилищ. – Экспресс-информация / С. А. Дубняк // ЦБНТИ Минводхоза СССР. – 1983. – Сер. 4, Вып. 6. – С. 1–8.

Гопчак І. В. Упорядкування водоохоронних зон Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води / І. В. Гопчак, Т. О. Басюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: збірник наукових праць. – Рівне, 2014. – Вип. 4 (68). – (Технічні науки). – С. 66–74.

Басюк Т. О. Визначення розмірів і меж водоохоронних зон й прибережних захисних смуг навколо Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води / Т. О. Басюк // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол. : Я. Б. Oлійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 36. – С. 285–294.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.