ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГВИНТОВИХ І ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ВІД ХАРАКТЕРУ НАВАНТАЖЕННЯ

І. Б. Гевко, Ю. Є. Паливода, О. П. Скиба, Т. С. Дубиняк, А. Л. Мельничук, О. М. Кондратюк

Анотація


В роботі вдосконалена схема взаємозв’язку конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження. Розроблена пружно-запобіжна муфта гвинтового конвеєра, яка забезпечує плавний запуск шнека під час пуску привода та зменшення динамічних навантажень на конвеєр в процесі перенавантаження. Уточнена аналітична залежність визначення міцності шнека для ефективного підбору запобіжних муфт та їх налаштовування на відповідний передавальний крутний момент та визначено допустимі крутильні моменти від конструктивних параметрів спіральних гвинтових робочих органів із Ст.3.

Ключові слова


гвинтовий конвеєр; механізм; пружно-запобіжна муфта; момент спрацювання; навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Гевко І. Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / І. Б. Гевко. – Луцьк, 1997. – 18 с.

Гевко І. Взаємозв’язок між конструктивними характеристиками гвинтових механічних систем і захисних механізмів та характеристики навантаження / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – С. 217–225.

Гевко І. Модель вибору запобіжних муфт гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин [Текст] / І. Гевко // Вісник Тернопільського державного технічного університету – 2010. – Т. 15, № 1. – С. 66–72.

Гевко І. Б. Обґрун-тування параметрів гвинтових завантажувачів / Гевко І. Б., Тарасюк Ю. М., Клендій В. М. // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та машинообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство») «Наукові нотатки». – Випуск 44. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. –С. 57–62.

Гевко І. Б. Аналіз конструкцій і розрахунок завантажувальної здатності насадок гвинтових конвеєрів [Текст] / І. Б. Гевко // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – Київ, 2000. – Т. 7. –С. 160–163.

Герман Х. Шнековые механизмы в технологии ФРГ. Перев. с нем. [Текст] / Х. Герман. – Л. : Химия, 1975. – 230 с.

Григорьев А. М. Винтовые конвейеры [Текст] / А. М. Григорьев. – М. : Машиностроение, 1972. –184 с.

Зенков Р. Л. Машины непрерывного транспорта /Р. Л. Зенков, И. И. Ивашков, Л. Н. Колобов. – М. : Машиностроение, 1987. –320 с.

Ловейкин В. С. Динамическая оптимизация подъемных машин /В. С. Ловейкин, А. П. Нестеров. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2002. – 387 с.

Малащенко В. О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків / В. О. Малащенко. – Львів : Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2006. –196 с.

Механiзми з гвинтовими пристроями / [Б. М. Гевко, М. Г. Данильченко, Р. М. Рогатинський та ін.]. – Львiв : Свiт, 1993. – 208 с.

Нагорняк С. Г. Предохранительные механизмы метало-обрабатывающего оборудования : справочник / С. Г. Нагорняк, И. В. Луцив. – Киев : Техника, 1992. – 72 с.

Поляков В. С. Справочник по муфтам / В. С. Поляков, И. Д. Барабаш, О. А. Ряховский. – Л. : Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1974. – 352 с.

Решетов Д. Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов / Д. Н. Решетов. – М. : Машиностроение, 1989. – 469 с.

Тепинкевич В. К. Предохранительные устройства от перегрузок станков / В. К. Тепинкевич. – М. : Машиностроение, 1969. – 157 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.