СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДНО-МЕЛІОРАТИВНОГО РЕЖИМУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

В. О. Турченюк, Н. А. Фроленкова, А. М. Рокочинський

Анотація


Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем. Викладені методичні підходи  до визначення екологічної  складової ефективності та результати  її визначення для Придунайських рисових  зрошувальних систем.

Ключові слова


оптимізація; природно-меліоративний режим; рисова зрошувальна система; еколого-економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Карук Б. П. Экологическое обоснование проектов мелиоративных систем : Конспект лекций. – Киев : Изд-во ВИПК Минводстроя СССР, 1989. – 110 с.

Маслов Б. С. Мелиорация и охрана природы / Маслов Б. С., Минаев И. В. – М. : Россельхозиздат, 1985. – 271 с.

Методичні рекомендації щодо екологічно оптимальних режимів меліорованих ґрунтів гумідної зони України. – Рівне : НУВГП, 2005. – 50 с.

Рис в Україні: монографія / В. А. Сташук, А. М. Рокочинський, Л. М. Грановська. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 976 с.

Рокочинський А. М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах : Монографія / за редакцією академіка УААН Ромащенка М. І. – Рівне : НУВГП, 2010. – 351 с.

Рокочинський А. М. Оптимізація водорегулювання осушуваних земель / А. М.Рокочинський // Водне господарство України. – 1997. – № 2. – С. 4–5.

Трегобчук В. М. Экономико-экологические проблемы гидромелиорации / Трегобчук В. М.; АН УССР. Институт экономики. – К. : Наукова дум-ка, 1990. – 208 с.

Фроленкова Н. А. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: Монографія / Фроленкова Н. А., Ко-жушко Л. Ф., Рокочинський А. М. – Рівне : НУВГП, 2007. – 257 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.