ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ВАРІАНТНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

С. Б. Проценко, О. С. Новицька, В. П. Ковальчук

Анотація


У статті відображена методика визначення економічно обґрунтованої товщини утеплення фасадів житлового будинку в м. Рівне та виконано варіантний аналіз ефективності заходів з енергозбереження за допомогою комп’ютерного моделювання будівель.


Ключові слова


комп’ютерне моделювання; енергозбереження; тепловтрати; утеплення; опалення

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель (зі Зміною № 1 від 1 липня 2013 р.). – К. : Мінбуд України, 2006.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «САПР систем теплогазопостачання і вентиляції» на тему «Розрахунок проектного теплового навантаження систем опалення будівель за EN 12831 у програмі Kan OZC» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання. В 3-х ч. / С. Б. Проценко. – Рівне : НУВГП, 2016.

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2013.

EN 12831:2003 (E) Heating systems in buildings – Method for cal¬cu¬la¬ti¬on of the design heat load. – CEN, 2003. – 76 с.

Проценко С. Б. Аналіз нових нормативних вимог до розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель / Проценко С. Б., Новицька О. С. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Вип. 3 (71). Ч. 2. Техн. науки. – Рівне : НУВГП, 2015. – С. 17–24.

Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение). – М. : Торговый Дом «Инженерное оборудование», 1997. – 49 с.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 127 с.

Белова Е. М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М. : Евроклимат, 2006. – 640 с.

Ру-ководство по оценке эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия / А. Н. Дмитриев, И. Н. Ковалев, Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. – 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.