ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА БАЛАНСУ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗА УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ НА РІЗНИХ ФОНАХ ВАПНУВАННЯ

Автор(и)

  • Л. А. Ященко Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • О. О. Андрощук Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків
  • Б. В. Гук Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків

DOI:

https://doi.org/10.31713/vs1202411

Ключові слова:

органічний вуглець, доломітове борошно, вапно, збитки, енерговитрати, енергопотенціал, ефективність

Анотація

Питання балансу органічного вуглецю ґрунту в контексті адаптації до змін клімату та збереження джерела енергії екосистеми є одним із актуальних у аграрному виробництві Мета роботи: провести економічну та енергетичну оцінку балансу органічного вуглецю сформованого в удобрюваних варіантах досліду за різних видів і доз вапнування. Методи досліджень: польовий, розрахунковий, аналіз, узагальнення. За внесення різних доз і видів хімічних меліорантів на фоні рекомендованої дози удобрення із заорюванням побічної продукції культур сівозміни отримано позитивний баланс органічного вуглецю (Сорг), найвищий показник 0,37 т/га відзначено у варіанті 1,5 дози Нг СаMg(СО3)2 на фоні удобрення. У контролі за дефіцитного балансу – 0,20 т/га збитки від втрати вуглецю ґрунту становили 112,1 дол. США/га. Врахування зміни енергопотенціалу ґрунту (∆Епг) за рахунок формування позитивного балансу Сорг підвищило коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) на 3–6% порівняно з показниками отриманими традиційним розрахунком як відношення виробленої енергії урожаю до антропогенно витраченої енергії. Зниження Кее до 1,57 у контролі вказує на процес виснаження енергоресурсу дерново–підзолистого ґрунту. Таким чином, для збереження екологічної стабільності і високої продуктивності культур у сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся застосування 1,0 і 1,5 дози Нг СаMg(СО3)2 на фоні рекомендованої дози удобрення із заорюванням побічної продукції в ґрунт є ефективним заходом збільшення органічного вуглецю в ґрунті, що забезпечує віддачу 153,4–218,3 дол. США/га та підвищує Кее з урахуванням зміни енергопотенціалу ґрунту до 6,22–6,78 од.

Біографії авторів

Л. А. Ященко, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

О. О. Андрощук, Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків

к.с.-г.н., пров. н.с.

Б. В. Гук, Інститут сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків

с.н.с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31