РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ СФЕР МІСТ

Автор(и)

  • В. С. Мошинський Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • О. М. Клименко Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Л. В. Клименко Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/vs120249

Ключові слова:

моніторинг, показники, сталий розвиток, соціо-економіко-екологічна система

Анотація

У статті здійснений аналіз моніторингу соціо-економіко-екологічних сфер міст, розроблена система моніторингу соціо-економіко-екологічної системи, яка передбачає визначення мети, об’єкта, предмета та завдань моніторингу, обрання системи показників рівнів розвитку сфер міста і системи в цілому. Проведено аналіз стану індексів розвитку сфер за кількісними і якісними показниками та розрахунку інтегрального індексу розвитку СЕЕ системи, а також виділення типів, підтипів, родів, видів, різновидів, класів і підкласів СЕЕ систем міст і на їх підставі встановлення номенклатури цих міст. Проаналізовано моніторинг стану СЕЕ систем у попередній та фактичний періоди, а також запропоновано управління функціонуванням і рівнями розвитку СЕЕ систем міст для прийняття управлінських рішень щодо корегування напрямків і темпів розвитку  системи в контексті  сталого розвитку.  Запропоновано власну блок-схему моніторингу функціонування і розвитку СЕЕ систем міст.

Біографії авторів

В. С. Мошинський, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.с.-г.н., професор

О. М. Клименко, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.с.-г.н., професор

Л. В. Клименко, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31