ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ В АСПЕКТІ БАСЕЙНОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • О. А. Караїм Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
  • В. П. Караїм Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
  • О. О. Бєдункова Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • З. В. Лавринюк Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
  • О. А. Джам Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

DOI:

https://doi.org/10.31713/vs120247

Ключові слова:

оцінка антропогенного впливу, екологічний стан, басейнове управління, екологічне управління, річка Стрипа

Анотація

Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище нині є актуальною проблемою, що вимагає комплексного підходу та глибокої оцінки. Сучасні технології та промисловий розвиток призвели до значних змін в екосистемах, зокрема в басейнах річок, які виступають ключовими компонентами збереження природних ресурсів. Невідповідальне використання природних благ та надмірне забруднення призводять до серйозних проблем, які потребують негайного втручання. У цьому контексті, басейнове екологічне управління є одним із основних чинників забезпечення сталого розвитку та збереження довкілля. У статті представлено результати дослідження особливостей водокористування та впливу господарської діяльності у басейні річки Стрипа, зокрема здійснено оцінку гідроморфологічної якості, подано дані гідрохімічних показників поверхневих вод, визначено оцінку антропогенного впливу та загального екологічного стану. За результатами дослідження встановлено, що в межах басейну р. Стрипа відсутні великі промислові комплекси, склади отрутохімікатів, полігони твердих побутових відходів та ін., стічні води яких могли б спричинити значні забруднення, cкиди від існуючих об’єктів мають низький рівень впливу на поверхневі води. Вагомий антропогенний слід у басейні річки спостерігається внаслідок гідромеліоративних робіт, а рекультивація таких земель відбувається досить повільно. Гідрохімічні показники є задовільними, оскільки значних перевищень ГДК не спостерігається. Таких речовин, як нафтопродукти, хром, мідь, цинк, свинець не виявлено. Розчинний кисень, завислі речовини, БСК, сухий залишок, нітрати, марганець, хлориди і сульфати знаходяться в межах норми. Оцінка антропогенного навантаження за підсистемою «Використання земель» визначена як «близька до норми». Стан підсистеми «Використання річкового стоку» є «добрим». Стан підсистеми «Якість води» за ступенем чистоти відповідає ІІ класу якості води (добрі, досить чисті води) та категорія якості води – 3 (добрі, досить чисті води).Загальний екологічний стан басейну річки Стрипа відповідає показнику – «зміни незначні».

Біографії авторів

О. А. Караїм, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

к.е.н., доцент

В. П. Караїм, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

аспірант

О. О. Бєдункова, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.б.н., професор

З. В. Лавринюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

к.х.н., доцент

О. А. Джам, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

к.х.н., доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31