ФУНКЦІЯ ПРОМІЖНИХ ЕКОТОНІВ (БІОМІВ) РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ У ФОРМУВАННІ ЯКОСТІ ВОДИ І ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ

Автор(и)

  • Й. В. Гриб Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • В. С. Троцюк Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Д. Й. Войтишина Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • І. О. Шерінга Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/vs120244

Ключові слова:

екотон, біом, гідроекологічний коридор, іхтіофауна, екосистема

Анотація

Водна  біокосна екосистема залежить від стану підсистем поверхні водозбору, складу екотонів водного середовища, є результатом поєднання живої і косної речовини. Біом, як елементарна первісна одиниця водної екосистеми, формує склад флори і фауни річково-озерної мережі, сприяє процесам самоочищення водного середовища, формує «плівку життя» (за В. І. Вернадським). В цілому мегаекосистема водного об’єкта – це територіально-просторове біологічне формування сукупності водних і суходільних ценозів басейну, що створює і продукує видове різноманіття флори і фауни. При проведенні моніторингу річкової мережі основна увага приділяється характеристиці русла як гідроекологічного коридору відведення стічних, поверхневих і підземних вод та шляхів міграції аборигенної іхтіофауни. Водночас на бокові екотони як придаткові локалітети формування біомів водного середовища практично не зверталось уваги. Біом можна характеризувати як первинну продукційну ланку живої речовини водного середовища, обмежену фізико-географічними та ландшафтними умовами формування проміжних зон між водним середовищем і суходолом,  що формують і зберігають видове різноманіття флори і фауни, є банком збереження рідкісних видів живої природи, синтезує кисень і знижує вміст СО2 в атмосферному повітрі, а разом з суходільними біогеоценозами формують кліматичні умови, інтенсивність атмосферних опадів, живлять водне середовище. За В. І. Вернадським біоми є природними локалітетами згущення органічної речовини і є елементарними комірками водних екосистем.

Біографії авторів

Й. В. Гриб , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.б.н., професор

В. С. Троцюк , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.с.-г.н., доцент

Д. Й. Войтишина, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач

І. О. Шерінга, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

студентка

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31