ВЕРИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ

Т. М. Солодка, В. Тимчак

Анотація


В статті викладено результати перевірки методики біологічного моніторингу стану земель. Проведено біологічну оцінку  екологомеліоративного стану осушуваних земель на стаціонарах  моніторингового спостереження. Наведено статистичний аналіз  результатів практичного застосування запропонованої методики. Визначено практичне застосування запропонованої нами методики.

Ключові слова


моніторинг; біологічні критерії; проективне покриття; елементи живлення; ґрунти

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія : навч. посібн. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 302 с.

Мошинський В. С. Оценка эколого-мелиоративного состояния осушенных земель (на примере Ровенской области Украины) : дис… канд. с.-г. наук: 06.01.02 / В. С. Мошинський. – К., 1994. – 190 с.

Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення / за ред. П. І. Коваленка. – К. : Аграрна наука, 2001. – С. 140–209.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.