Пошук


 
Номер Назва
 
Том 4, № 88 (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF (English)
Svitlana Levytska
 
Том 4, № 92 (2020) НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ Анотація  PDF (English)
S. О. Levytska
 
Том 1, № 85 (2019) ОЦІНКА, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ: ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF (English)
O. V. Pavelko
 
Том 1, № 93 (2021) МІКРОРІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
О. О. Osadcha, О. V. Pavelko
 
Том 4, № 92 (2020) ПОЗИТИВНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (РАТ): ОГЛЯД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ Анотація  PDF (English)
O. R. Antoniuk
 
Том 3, № 83 (2018) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація  PDF
Y. V. Dovhalets
 
Том 1, № 93 (2021) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ Анотація  PDF
О. V. Pavelko, N. I. Нarapko
 
Том 2, № 86 (2019) СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ФІНАНСОВОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF (English)
O. V. Zinkevych, Anna Baczynska
 
Том 4, № 92 (2020) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація  PDF
Y. V. Vashai, O. O. Doroshenko
 
Том 1, № 85 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch
 
Том 3, № 83 (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація  PDF
N. E. Kovshun
 
Том 2, № 98 (2022) УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ Анотація  PDF
О. V. Pavelko, I. I. Vlasiuk, D. O. Popchuk
 
Том 2, № 98 (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У БУДІВНИЦТВІ Анотація  PDF
M. V. Humenna-Derii, O. V. Zinkevуch
 
Том 4, № 88 (2019) МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛОВОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ Анотація  PDF (English)
V. M. Vovk, B. Konieczna
 
Том 2, № 82 (2018) ЕТИКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF (English)
Joanna Golofit
 
Том 1, № 85 (2019) ОБЛІК ВИТРАТ В СУЧАСНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF (English)
V. M. Vovk, Patrycja Koniecpolska
 
Том 2, № 82 (2018) ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
О. M. Harnaha
 
Том 4, № 84 (2018) ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПІ ЗАВЕРШЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНВЕСТИЦІЙ В НИХ Анотація  PDF
О. V. Zinkevych
 
Том 1, № 89 (2020) ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ГОРІХІВНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація  PDF (English)
T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovych
 
Том 4, № 88 (2019) ВАРІАТИВНИЙ ОБЛІК І ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БІЗНЕСУ Анотація  PDF (English)
O. O. Osadcha, V. Bellinger-Streissner
 
Том 3, № 83 (2018) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch
 
Том 4, № 80 (2017) ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Y. V. Dovhalets
 
Том 2, № 86 (2019) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. V. Pavelko
 
Том 4, № 80 (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ Анотація  PDF
T. Hryniv, A. Zanіuk
 
Том 2, № 86 (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ Анотація  PDF (English)
V. M. Vovk, Anna Przygodzka
 
1 - 25 з 43 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо