Пошук


 
Номер Назва
 
Том 4, № 88 (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF (English)
Svitlana Levytska
 
Том 4, № 92 (2020) НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ Анотація  PDF (English)
S. О. Levytska
 
Том 4, № 92 (2020) ПОЗИТИВНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (РАТ): ОГЛЯД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ Анотація  PDF (English)
O. R. Antoniuk
 
Том 4, № 92 (2020) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація  PDF
Y. V. Vashai, O. O. Doroshenko
 
Том 4, № 88 (2019) МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛОВОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ Анотація  PDF (English)
V. M. Vovk, B. Konieczna
 
Том 2, № 98 (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У БУДІВНИЦТВІ Анотація  PDF
M. V. Humenna-Derii, O. V. Zinkevуch
 
Том 2, № 82 (2018) ЕТИКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF (English)
Joanna Golofit
 
Том 4, № 80 (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ Анотація  PDF
T. Hryniv, A. Zanіuk
 
Том 3, № 99 (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА Анотація  PDF (English)
O. R. Antoniuk, А. S. Yaroshchuk
 
Том 2, № 82 (2018) РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Анотація  PDF
S. Y. Zubilevych, V. A. Pidhrushnyi
 
Том 4, № 80 (2017) CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація  PDF
P. M. Skrypchuk
 
Том 4, № 80 (2017) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ Анотація  PDF (English)
Katarzyna Przytuła
 
Том 4, № 80 (2017) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Анотація  PDF
О. S. Lemishovska, A. B. Petrushуna
 
Том 4, № 80 (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРО ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
О. І. Нrytsaі, M. O. Kmet
 
Том 4, № 80 (2017) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПІДХОДИ Анотація
О. M. Borovyk, V. M. Vovk, I. M. Samchuk
 
Том 4, № 80 (2017) ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ» Анотація  PDF
N. M. Poznіakovska
 
1 - 16 з 16 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо