Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 89 (2020) CVP-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
A. H. Osadcha, N. M. Bryk
 
Том 4, № 80 (2017) CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
P. M. Skrypchuk
 
Том 4, № 96 (2021) CТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛ ПРЕССЛУЖБИ РІВНЕНСЬКОЇ ОДА: СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
A. I. Bodnarska, A. Yu. Yakymchuk
 
Том 4, № 96 (2021) SOFT ТА HARD SKILLS НА РИНКУ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ Анотація   PDF
N. M. Samoliuk
 
Том 2, № 90 (2020) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ОПЕРАТОРІВ МОЛОЧНОГО РИНКУ Анотація   PDF
O. V. Popko
 
Том 1, № 81 (2018) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
T. O. Rovenets
 
Том 2, № 98 (2022) ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БІЗНЕСІ Анотація   PDF
O. O. Oliinyk
 
Том 2, № 74 (2016) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Анотація   PDF
O. R. Kapral
 
Том 2, № 86 (2019) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
O. V. Pavelko
 
Том 2, № 82 (2018) ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
M. Р. Melnykovych
 
Том 4, № 92 (2020) ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
N. B. Savina
 
Том 2, № 98 (2022) ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
O. V. Kaletnyk
 
Том 1, № 73 (2016) ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
N. M. Samoliuk
 
Том 2, № 98 (2022) ІННОВАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Z. V. Los
 
Том 2, № 74 (2016) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
P. M. Skrypchuk
 
Том 4, № 92 (2020) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Y. V. Vashai, O. O. Doroshenko
 
Том 3, № 75 (2016) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ Анотація   PDF
N. E. Kovshun
 
Том 2, № 90 (2020) ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
F. D. Shvets, О. V. Pakharenko, А. Y. Andriitso-Ruzaieva
 
Том 4, № 88 (2019) ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
A. Yu. Yakymchuk, A. V. Klimova
 
Том 1, № 97 (2022) ІНТЕГРАЦІЙНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІШЕНЬ В СТАНДАРТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Y. I. Tsikalo
 
Том 1, № 93 (2021) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ Анотація   PDF
О. V. Pavelko, N. I. Нarapko
 
Том 4, № 100 (2022) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
S. O. Levytska, D. O. Popchuk
 
Том 3, № 95 (2021) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Анотація   PDF
O. О. Oliinyk, D. S. Pozharskyі, T. V. Torianyk
 
Том 3, № 75 (2016) ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
L. I. Beztelesna, V. B. Vasyliv
 
Том 1, № 81 (2018) ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
S. O. Levytska, D. M. Sych
 
1 - 25 з 657 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>