ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

O. O. Liakhovych, L. V. Piddubna

Анотація


У статті досліджено сутність поняття «фінансова безпека» регіону. Визначено основні завдання, цілі та принципи фінансової складової в системі економічної безпеки. Охарактеризовано фактори впливу на рівень фінансової безпеки регіону. Висвітлено складові системи забезпечення фінансової безпеки регіону та індикатори, що їх характеризують. Обґрунтовано основні заходи щодо забезпечення фінансової безпеки регіону у сучасних умовах.


Ключові слова


фінансова безпека; економічна безпека; фінансова загроза; регіон; управління; економічна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні. Менеджер. Вісник ДонДУУ. Сер. Державне управління. 2018. Вип. 1 (78). С. 28–37.

Живко З. Б., Павлів М. М. Фінансова безпека країни та суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3607 (дата звернення: 06.10.2022).

Лелюк С. В. Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки регіонів України. Економічний аналіз. 2014. № 1. Том 17. С. 139–145.

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Львів, 2020. 356 с.

Матвійчук В. І., Нешко Р. М. Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 125–134.

Нікольчук Ю. М. Фінансова безпека регіону: наукові підходи до ідентифікації поняття. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 6. С. 73–77.

Офіціний сайт Вікіпедія. Фінансова безпека. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 06.10.2022).

Управління фінансово-економічною безпекою. URL: https://old.library.kr.ua/bookexibit/per.html (дата звернення: 06.10.2022).

Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : навч. посіб./ кол. ав. Резворович К. Р. кер., Юнін О. С., Круглова О. О. та ін.

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 195 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.