АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЖЕШУВ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

O. B. Konarivska, M. S. Yakovyshyna, Yu. O. Tsinivska

Анотація


У статті проведено детальну характеристику об’єктів туристичної інфраструктури міста Жешув. Подано описи основних туристичних атракцій міста. Виокремлено перспективні види туризму Жешува. 
Досліджено особливості міста, які впливають на його туристичну привабливість. Показано роль міста в структурі світових туристичних послуг і визначено його значення для України в умовах російсько-української війни 2022 р. Визначено позитивні та негативні фактори, що впливають на туристичну інфраструктуру міста Жешув і запропоновано напрями її вдосконалення.


Ключові слова


туристичний потенціал; туристична інфраструктура; туристична привабливість; атракції; види туризму; об’єкти туризму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богославець О. Г., Бойко Н. О. Туристична інфраструктура міста: європейський досвід та українські реалії. Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 березня 2018 р., КНЕУ). С. 33–39.

Буднікевич І. М., Крупенна І. А. Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. Вип. 669–671. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 237–243.

Лендєл О. Д. Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. 2020. Вип. 1 (13). С. 159–168.

Audyt turystyczny województwa podkarpackiego : Nysa-Kraków-Rzeszów, listopad 2019. URL: https://www.podkarpackie.pl/images/TURYSTYKA/dokumenty_2021/Audyt_turystyczny_województwa_podkarpackiego_PDF_553_MB.pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Portal turystyczny «Visit Rzeszów». URL: https://visitrzeszow.pl/ua/rzeszowobecnie (дата звернення: 16.10.2022).

Raport z badań diagnostycznych dotyczących rozwoju turystyki w Rzeszowie. Rzeszów, 2014. 153 s. URL: https://hugepdf.com/download/raport-z-bada-diagnostycznych-dotyczcychrozwoju_pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Turystyka. erzeszow.pl. URL: https://www.erzeszow.pl/44-turystyka/1727-atrakcje.html (дата звернення: 16.10.2022).

Strategia rozwoju miasta Rzeszowa do roku 2025. URL: https://bip.erzeszow.pl/74-wladze-miasta-akty-prawabudzet/60963-strategia-rozwoju-miasta-rzeszowa/60980-strategia-rozwoju-miastarzeszowa-do-roku-2025.html (дата звернення: 16.10.2022).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.