ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. E. Kovshun, V. M. Kostrychenko, V. O. Solodkyі, O. R. Didyk

Анотація


В статті визначено сутність інсорсингу та аутсорсингу, розглянуто та проаналізовано підходи до їх організації та впровадження на підприємстві. Наведено переваги аутсорсингу в контексті масштабування ідей та  імплементації інновацій, вказано на значну кількість внутрішніх і зовнішніх причин його використання, а також наголошено на необхідності чіткого формування цілей та плану його реалізації через послідовність виконання певних етапів, як правило компаніями, що мають налагоджені ефективні бізнес-процеси, а також можливості їх контролю навіть за умов передачі на аутсорсинг. Авторами розглянуто інсорсинг як форму економічних відносин, його зв’язок з аутсорсингом. 
Стверджується, що головним економічним критерієм щодо прийняття рішення щодо інсорсингу може бути справжня вартість, яка буде знижуватися в результаті оптимізації та покращення якості бізнес процесу. Вказано, що саме розвиток інсорсингу демонструє як розширення використання системного підходу, так і зниження ризиків безпеки витоку фінансової та іншої інформації щодо роботи суб’єкта господарювання. В роботі наголошується на тому, що доцільність використання інсорсингу зростає за наявності у підприємства тимчасових надлишкових потужностей або конкурентних переваг, а його здатність ефективно використовувати антикризові інструменти підвищує економічну стійкість та антикризовий потенціал. В статті наведено перелік завдань, що повинні виконуватися підприємством з метою забезпечення реалізації проєкту інсорсингу. Для оцінки доцільності застосування інсорсингу використано методику кількісної оцінки доцільності передачі проєкту на аутсорсинг/інсорсинг. Зазначено, що при прийнятті рішення про інсорсинг чи аутсорсинг, обов’язковим є
порівняння поточного рівня ефективності системи при базовій конфігурації та її прогнозного, за результатами реалізації проєкту, стану. Наведено результати розрахунків індексів доцільності аутсорсингу/інсорсингу на підприємстві. 

Ключові слова


інсорсинг; аутсорсинг; антикризові інструменти; ефективність системи; оптимізація; фінансово-економічні інструменти; індекс доцільності аутсорсингу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грибан С. В. Система антикризового управління підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2467 (дата звернення: 09.04.2019).

Kovshun N., Yakimtsov V., Nalyvaiko N., Sukhoniak S. Peculiarities of outsourcing services organization and realization. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 38(4). 4022 DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4022 (дата звернення: 07.11.2022).

Сазонов С. П., Езангина И. А. К содержанию процеса инсорсинга в сетевой модели организации бизнеса. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18463 (дата звернення: 07.11.2021).

Інсорсинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата звернення: 07.11.2022).

Костриченко В. М. Інсорсинг: обґрунтування доцільності його використання як антикризового інструменту підприємства. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 7 квітня 2022 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2022. С. 25–28.

Курбанов А. Х. Методика оценки целесообразности использования аутсорсинга. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1.

Прохоренко О. В., Брінь П. В. Управління аутсорсингом на промисловому підприємстві : монографія. Харків, 2018. 236 с. URL:

https://core.ac.uk/download/pdf/185562739.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Тінтулов Ю. В. Оцінки доцільності аутсорсингу в корпоративних структурах харчової промисловості. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3074 (дата звернення: 07.11.2022).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.