ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ НА ПОЛОЖЕННЯ КОНТРОЛЮ

O. R. Antoniuk, M. O. Dermanska

Анотація


Метою статті є аналіз та порівняння особливостей валютного регулювання в Україні в довоєнний та воєнний періоди: обмеження 2022–2023 рр. та особливості контролю. Розглянуто поняття «валютне регулювання» та особливості діяльності регуляторів в умовах надзвичайних ситуацій. Акценти зосереджено на дослідженні ролі держави у регулюванні через інструменти валютного регулювання та валютного нагляду, що знайшли відображення у нормативних документах. Висвітлено ключові положення валютного нагляду на основі ризико-орієнтованого підходу.


Ключові слова


валютне регулювання; валютні операції; зовнішньоекономічна діяльність; валютний нагляд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Патерило І. В. Валютне регулювання та валютна політика як важливі інструменти механізму державного регулювання національної економіки. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2011/12.pdf (дата звернення: 10.12.2022).

Лісовол О. М. Фінансово-правове регулювання валютного контролю в Україні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019.

П’янкова О. В. Валютне регулювання експортних та імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті антикризових заходів. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5277 (дата звернення: 10.12.2022).

Ткач С. В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/ORGANIZATSIJNOPRAVOVI-ZASADY-VALYUTNOGO-REGULYUVANNYA.pdf (дата звернення: 10.12.2022).

Тюріна Н. М., Карвацька Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 407 с.

Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. 400 с.

Levytska S., Krynychnay I., Akimova A., Kuzmin О. Analysis of business entities financial and operational performance under sustainable development. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Home. 2018. Vol. 2. No 25. С. 122–131. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770. DOI: https://doi.org/10.-18371/fcaptp.v2i25.136476 (дата звернення: 10.12.2022).

Кінзерська Н. В. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15–16. С. 100–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100 (дата звернення: 10.12.2022).

Маліков В., Гузь М., Яцишин С. Особливості бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні підприємством. Наукові перспективи. 2022. № 11 (29).

Болдовська К. Особливості та складові облікового забезпечення міжнародних операцій суб’єктів господарювання. Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-33 (дата звернення: 10.12.2022).

Jamil M. N. Impact the choice of exchange rate regime on country economic growth: which anchor currency leading the 21st century. Journal of Environmental Science and Economics. 2022. Vol. 1(1). Pp. 18–27.

Latimer P., Duffy M. Deconstructing digital currency and its risks: Why ASIC must rise to the regulatory challenge. Federal Law Review. 2019. Vol. 47(1). Pp. 121–150.

Про валюту та валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. Дата оновлення: 27.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 10.12.2022).

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова НБУ від 24.02.2022 року № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 09.12.2022).

Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану : Постанова НБУ від 29.07.2022 року № 165. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (дата звернення: 10.12.2022).

Офіційний сайт Національного банку України. 2022. URL: https://bank.gov.ua. (дата звернення: 10.12.2022).

Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Y., Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12. No. 6. P. 376–390. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1761. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1530 (дата звернення: 10.12.2022).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.