Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 81 (2018) «АРХІТЕКТУРА» СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Анотація   PDF
T. O. Dovbenko, V. S. Dovbenko
 
Том 1, № 85 (2019) ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КАНАЛІВ Анотація   PDF
L. O. Tokar, O. I. Tokar, S. I. Potashnyk, L. R. Yasinska
 
Том 3, № 83 (2018) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
L. L. Lytvynenko, T. V. Vyzhevska
 
Том 3, № 75 (2016) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД В УМОВАХ СКИДУ НЕВЕЛИКИХ ВИТРАТ Анотація   PDF
В. С. Кравченко, Н. В. Кравченко, М. М. Басюк
 
Том 2, № 74 (2016) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ СЛАБКОКИСЛИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД З НИЗЬКИМ ЛУЖНИМ РЕЗЕРВОМ Анотація   PDF
О. М. Квартенко
 
Том 2, № 86 (2019) ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ БАСЕЙНИ ЗІ ЩЕБЕНЕВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ТА РОСЛИННИМ ВЕРХНІМ ШАРОМ В СИСТЕМАХ ДОЩОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ Анотація   PDF
O. A. Tkachuk, Y. V. Yaruta
 
Том 4, № 76 (2016) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ Анотація   PDF
В. Д. Назарук, Л. О. Маланчук
 
Том 2, № 74 (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
В. С. Сорока, О. А. Лагоднюк, В. І. Корбутяк, О. О. Пшеюк, Г. Є. Васильєва
 
Том 1, № 73 (2016) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТАТИВІВ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ Анотація   PDF
І. М. Бялик, А. М. Кундрат, М. О. Куницький
 
Том 1, № 77 (2017) АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF
С. Л. Кусковець, А. С. Кусковець
 
Том 3, № 75 (2016) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ Анотація   PDF
Ю. Ю. Воронюк, Р. І. Беспалько
 
Том 2, № 74 (2016) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ТРАЄКТОРІЇ СЛАБКОМАГНІТНОЇ ЧАСТИНКИ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ МЕТОДОМ СУХОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ Анотація   PDF
Я. Б. Петрівський, А. І. Зубарєв
 
Том 1, № 73 (2016) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ДЕМЕРКУРІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ РТУТЬВМІСНИХ ВИРОБІВ ТА СТОКІВ Анотація   PDF
Н. М. Корчик, Н. М. Буденкова
 
Том 3, № 79 (2017) АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СКЛАДУ ЗАБРУДНЕНЬ ОБОРОТНОЇ ВОДИ УЗВ ПОТРЕБАМ ВОДНИХ РОСЛИН У МАКРОЕЛЕМЕНТАХ Анотація   PDF
С. В. Кононцев, Ю. Р. Гроховська, Л. А. Саблій, М. Ю. Козар
 
Том 2, № 74 (2016) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ВОДНІ РЕСУРСИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРГАЧІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ) Анотація   PDF
І. В. Сталінська
 
Том 2, № 78 (2017) АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ І ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ Анотація   PDF
В. Я. Корнієнк, В. Я. Романовський
 
Том 3, № 75 (2016) АНАЛІЗ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМАХ З КЕРОВАНИМ ДОСТУПОМ Анотація   PDF
Н. В. Ших, І. О. Шаклеіна
 
Том 1, № 73 (2016) АНАЛІЗ ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇ № 442 НУВГП ТА УМОВ ВИДИМОСТІ В НІЙ Анотація   PDF
К. М. Бєлозорова, Л. Т. Гарбарук, М. В. Кокоч, Є. В. Пугачов
 
Том 1, № 73 (2016) АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ТА ОСВІТЛЕНОСТІ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇ № 647 Анотація   PDF
С. І. Літніцький, З. І. Растворова, Т. А. Юхимець
 
Том 1, № 81 (2018) АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ, УМОВ ВИДИМОСТІ ТА ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇЇ № 453 Анотація   PDF
Ye. V. Puhachov, S. I. Litnitskyi, A. P. Dunina, O. O. Lysiuk
 
Том 1, № 81 (2018) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАЛЯГАННЯ ТА ДОБУВАННЯ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Анотація   PDF
V. Ya. Korniіenko, V. Ya. Romanovskyі
 
Том 1, № 85 (2019) АНАЛІЗ ПРИЧИН ГІДРОДИНАМІЧНОЇ АВАРІЇ НА ҐРУНТОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ КАСКАДУ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ Анотація   PDF
H. V. Hapich
 
Том 2, № 86 (2019) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ Анотація   PDF
M. M. Khlapuk, V. S. Moshynskyi, O. V. Bezusіak, L. R. Volk
 
Том 1, № 81 (2018) АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
I. V. Нopchak, A. D. Calko, T. O. Basіuk, L. O. Semenko
 
Том 2, № 74 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ҐРУНТОВИХ ДАМБ Анотація   PDF
С. В. Клімов, Н. А. Немоловська, І. М. Андрюк
 
1 - 25 з 296 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>