Інформація про автора

Галан, Ю. Я., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна