Інформація про автора

Комар, Р. В., Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна