Інформація про автора

Гевко, Б. М., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна