Інформація про автора

Вар’ян, А. Р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна