Інформація про автора

Гевко, І. Б., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна