РОЗПОДІЛЕНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ

A. Dzhoshi

Анотація


Проведено огляд теоретичних відомостей з теорії інформації та кодування, аналіз сучасних завадостійких кодів на предмет їх застосовності для збереження даних. Проаналізовано доцільність створення розподіленого сховища даних, основним механізмом збереження інформації якого є завадостійке кодування Ріда-Соломона.

Ключові слова


розподілені застосунки; завадостійке кодування

Повний текст:

PDF

Посилання


Regulation of the European parliament and of the council of on the protection natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2016.

James S. Plank. A tutorial on ReedSolomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-like systems. Knoxville: University of Tennessee. 2007. 19 с.

Бессалов А. В. Основи теорії інформації та кодування. Київ : НТУУ «КПІ», 2011. 270 с.

REFERENCES:

Regulation of the European parliament and of the council of on the protection natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2016.

James S. Plank. A tutorial on Reed-Solomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-like systems. Knoxville: University of Tennessee. 2007. 19 s.

Bessalov A. V. Osnovy teorii informatsii ta koduvannia. Kyiv : NTUU «KPI», 2011. 270 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320198

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.