РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

О. М. Кондратюк, Б. М. Гевко, О. Л. Ляшук, Ю. Я. Галан

Анотація


Проведено аналіз різних методів вібраційної обробки. Вказано на ефективні шляхи підвищення якості технологічного процесу. Визначено роль активаторів в технологічному процесі. Надано аналіз кінетичної енергії робочого середовища.

Ключові слова


вібраційна обробка; технологічний процес; кінетична енергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабичев А. П. Вибрационная обработка деталей / А. П. Бабичев – М. : Машиностроение, 1974. – 133 с.

Карташов И. Н. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих резервуарах / И. Н. Карташов и др. – Киев : Вища школа, 1975. – 188 с.

Кондратюк О. М. Аналіз існуючих методів вібраційної обробки деталей / О. М. Кондратюк // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2006. – Випуск 2(34). Частина 2. – С. 271–277.

Мороз В. М. Разновидности процесса вибрационно-центробежной обработки и оборудования для его осуществления: дис. канд. техн. наук: 05.03.01 / В. М. Мороз. – Ростов н/Д., 1987. – 256 с.

Пути интенсификации процессов и машин объемной вибрацыонной и центробежной обработки насыпных деталей. / А. П. Субач // Интенсификация и автоматизация отделочно-зачистной обработки деталей, машин и приборов. – Ростов н/Д. : РИСХМ, 1988. – С. 124–126.

Мороз В. М. Анализ конструктивных схем оборудования для вибрационно-центробежной обработки / В. М. Мороз // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. – Ростов н/Д : РИСХМ, 1982. – С. 76–88.

Кондратюк О. М. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно-центробіжній обробці деталей / О. М. Кондратюк, І. В. Ромейко // Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. 2(34). – С. 253–271.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.