ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЮНЕТІВ ДЛЯ ВІДРІЗАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАГОТОВОК

М. М. Марчук, Н. М. Марчук, І. Б. Гевко, Р. В. Комар, В. М. Клендій

Анотація


Приведена конструкція люнета для відрізання профільних заготовок, особливістю якого є те, що вузол переміщення люнета виконано у вигляді радіально-упорного підшипника, а у внутрішньому його діаметрі встановлено втулку профілем аналогічним поперечному перерізу профільної заготовки з можливістю осьового переміщення з циліндричними тілами кочення, які є у взаємодії з поверхнею заготовки. Крім цього, відрізний різець закріплено у різцетримач, а спеціальний фасонний різець у додатковий різцетримач. Виведені аналітичні залежності для визначення сили відрізання прутків з врахуванням сил тертя та інших додаткових факторів пристрою. Приведена графічна залежність сили тиску заготовки на ролик при різних значеннях лінійної довжини заготовки.

Ключові слова


люнет; заготовка; технологічний процес; підшипник; витулка; різцетримач

Повний текст:

PDF

Посилання


Корсаков В. С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. – М., 1971.

Технология машиностроения / Егоров М. Е. и др. – М., 1976.

Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. [Текст] / под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985.

Колев К. С. Технология машиностроения. – М., 1977.

Пат. 98902 Україна, МПК (2006.01) B 65 G 33/14. Люнет для відрізаня профільних заготовок / Гевко І. Б., Білик С. Г. Кучвара І. М., Диня В. І., Фльонц О. В. заявник та па-тентовласник Гевко І. Б., Білик С. Г. Кучвара І. М., Диня В. І., Фльонц О. В. – № u 2014 12902; заявл. 02.12.14; опубл. 12.05.15, Бюл. № 9.

Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин / В. Т. Павлище. – К. : Вища школа, 1993. – 556 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.