ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ СЛАБКОКИСЛИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД З НИЗЬКИМ ЛУЖНИМ РЕЗЕРВОМ

О. М. Квартенко

Анотація


В роботі наведені теоретичні та експериментальні дані щодо інтенсифікації роботи станцій знезалізнення. Встановлено, що в сучасних умовах актуальним завданням є переведення екстенсивних технологій водоочищення в технології, які забезпечують високу швидкість окиснення сполук заліза та азоту амонійного, збільшуючи тривалість фільтроциклу та зменшуючи енерговитрати. Актуальним питанням є проведення стабілізаційної обробки води для запобігання її повторного забруднення продуктами корозії трубопроводів. Запропоновано використання комплексного біофізико-хімічного методу кондиціонування води.

Ключові слова


залізобактерії; біореактор; кальцинована сода; біологічне знезалізнення; азот амонійний

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2003 році. – Рівне : НУВГП, 2005. – 142 с.

Николадзе Г. И. Обезжелезивание природных и оборотных вод/ Николадзе Г. И. – М. : Стройиздат, 1978. – 160 с.

Знезалізнення підземних вод для питних цілей: [Монографія під загальною редакцією В. О. Орлова] / В. О. Орлов, О. М. Квартенко, С. Ю. Мартинов, Ю. І. Гордієнко. – Рівне : 2004. – 153 с.

Орлов В. О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням [Монографія ] / В. О. Орлов. – Рівне : 2008. – 158 с.

Квартенко А. Н. Технология кондиционирования агрессивных подземных вод с низким щелочным резервом, содержащих аммиак и железоорганические комплексы / А. Н. Квартенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Макіївка, 2013. – Вип. 5 (103). – С. 52–60.

Квартенко О. М. Дослідження методів очищення підземних залізомістних вод від амонійних сполук та аміаку [Текст] / О. М. Квартенко, Л. А. Саблій // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2016. – № 1(18). – С. 39–49.

Chana Clara S. Iron oxyhydroxide mineralization on microbial extracellular polysaccharides / Clara S. Chana, Sirine C. Fakra, David C. Edwards, David Emerson, Jillian F. Banfield // Geochimica et Cosmochimica Acta 73. – 2009. – Р. 3807–3818.

Thamdrup B. Magnetic studies of iron (III) nanoparticles in alginate polymer for drug delivery applications /B. Thamdrup // Advances in microbial ecology. Kluwer Academic IP lenum Publishers, New York. – 2000. – Р. 41–84.

Спосіб очищення підземних вод від сполук заліза. Патент на корисну модель № 80341 / О. М. Квартенко. – Бюл. № 10. – 27.05.2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.