ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ДОРОБКИ НЕРУДНИХ КАР’ЄРІВ ПРИ ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ ТА КОНСЕРВАЦІЇ

В. І. Симоненко, А. В. Павличенко, О. В. Черняєв, Л. С. Гриценко, С. С. Савенков

Анотація


Запропонована екологозберігаюча технологія відкритої розробки нерудних родовищ корисних копалин і доробки кар’єрів при їх ліквідації і консервації. Розглянута організація ведення гірничих робіт. Надана методика розрахунку технологічних параметрів та їх величина для груп базових нерудних кар’єрів.

Ключові слова


родовища твердих нерудних корисних копалин; доробка запасів; кар’єр першої черги; круті виймальні шари

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Екологічні проблеми розробки родовищ скельних будівельних матеріалів у районах, прилеглих до житлових забудов [Текст] / В. І. Симоненко, С. В. Пацьора, В. Ю. Швець, З. В. Воропаєва // Науковий вісник НГУ. – 2009 – № 3. – С. 12–16.

Экологосберегающие технологии разработки месторождений в условиях уменьшенной санитарно-защитной зоны [Текст] / В. И. Симоненко, А. В. Павличенко, А. В. Черняев, Л. С. Гриценко // Розробка родовищ: щорічн. наук.-техн. зб. – Д. : Літограф, 2015. – С. 469–476.

Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений [Текст]: Моногр. / Г. Г. Пивняк, И. Л. Гуменик, К. Дребенштедт, А. И. Панасенко. – Д. : Національний гірничий університет, 2011. – 568 с.

Симоненко В. І. Про напрямки удосконалення технології розробки корисних копалин на гранітних та кам’яних кар’єрах [Текст] / В.І. Симоненко // Матеріали міжн. конф-ї «Форум гірників-2006». – Д. : НГУ, 2006. – С. 147–150.

Симоненко В. І. Оцінка технології відпрацювання нерудних кар’єрів з підтриманням безпеки в зменшеній санітарно-захисній зоні [Текст] / В. І. Симоненко, Л. С. Гриценко // Металлургическая и горноруд-ная промышленность. – 2014 – № 1. – С. 80–85.

Симоненко В. И. К установле-нию зависимостей между параметрами системы разработки при отработке нерудных месторождений с внутренним отвалообразованием [Текст] /В. И. Симоненко, А. В. Черняев // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. Ин-т геотехн. мех. им. М.С. Полякова НАН Украины. – Днепропет-ровск, 2006. – Вып. 62. – С. 93–97.

Симоненко В. И. Параметры системы разработки нерудных карьеров при выемке пород крутыми слоями [Текст] / В. И. Симоненко // Разраб. рудн. местор.: Респ. межвед. научн.-техн. сб. – Кривой Рог, 1998. – Вып. 62. – С. 33–37.

Симоненко В. І. Розробити техно-логічні основи еколого- й енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної сировини в межах санітарно-захисних зон : Звіт про НДР (заключний) / Державний ВНЗ «НГУ». Керівник В. І. Симоненко. –

№ ДР 011U000532. – Дніпропетровськ, 2011. – 315 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.