АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ ҐРУНТОВИХ ДАМБ

С. В. Клімов, Н. А. Немоловська, І. М. Андрюк

Анотація


В статті наведені актуальні об’єкти реконструкції ґрунтових дамб, проаналізовано сучасні та традиційні методи їх відновлення. Розглянуто декілька технологій реконструкції насипних ґрунтових дамб, зокрема традиційну з використанням місцевих ґрунтів, із застосуванням дренажно-екранних модулів та з використанням ґрунтосуміші, покращеної додаванням відсіву та золи. Утворення із ґрунтосуміші міцної каменеподібної структури забезпечує відтвореним укосам і гребеню споруди високі показники міцності (до 13…15 МПа) і водостійкості, посилює опір гребеня і укосів дамби до утворення дефектів. Наведено схеми виконання робіт по будівельних процесах з реконструкції насипної дамби.

Ключові слова


реконструкція; технологія; дамба; гребінь; укоси; дренажно-екранний модуль; ґрунтосуміш

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний інвестиційний проект "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів" // http://dbuwr.com.ua/. 2015. – Режим доступу: URL: http://dbuwr.com.ua/docs/invpro.pdf (дата обращения: 30.03.2015).

Реконструкция Бортнической станции аэрации // УНИАН. – Режим доступу: http://ecology.unian.net/1166844-rekonstruktsiya-bortnicheskoy-stantsii-aeratsii-nachnetsya-ne-ranee-chem-cherez-god-klichko.html, Oct. 2015.

ВСН 33-3.02.01-84 "Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения, емкостью до 10 млн куб. м.," / Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР. – М., 1984.

А.с. 0887 Дамба обвалування з дренажно-екранним модулем / М. М. Ткачук, В. П. Востріков, Р. О. Кириша, Р. М. Ткачук, В. В. Жогло // МПК E02B 3/10 90887, June 10, 2014.

Ачкасов Г. П. Технология и организация ремонта мелиоративных гидро-технических сооружений / Ачкасов Г. П., Иванов Е. С. – М. : Колос, 1984. –

C. 174.

Ремонт и восстановление грунтовых подпорных сооружений / Ва-сильева Е. В., Степанов П. М., Овчаренко И. Х., Захаров П. С. // Научный жу-рнал. КубГАУ. – № 83(09). – 2012.

Иванов Е. С. Организация и производство гидротехнических работ / Е. С. Иванов. – М. : Агропромиздат, 1985. – C. 400.

Ясинецкий В. Г. Организация и технология гидромелиоративных работ / Ясинецкий В. Г., Фенин Н. К. – М. : Агропромиздат, 1986. – C. 352.

А.с. 5329 Дренажно-екранний модуль / Кожушко, Л. Ф., Ткачук, М. М., Ткачук, Р. М., Клімов, С. В., МПК (2006): E02B 11/00 5329, Mar. 15, 2005.

Технология ремонтных работ с использованием грунтосмеси при устранении деформаций плотин и дамб / Е. В. Васильева // Научный журнал КубГАУ. – № 89(05). – 2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.