ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

І. О. Хітров, Ю. С. Осійчук

Анотація


У статті розкрито ключові аспекти ресурсозбереження машинобудівної продукції при її проектуванні, виготовленні, експлуатації і ремонті. Дано характеристику ресурсозберігаючих показників якості продукції. Проаналізовано вибір багатоваріантних ресурсозберігаючих інженерних рішень в галузевому машинобудуванні. Виділено основні напрямки ефективного використання матеріальних ресурсів в процесі виробництва продукції. Намічено напрямки подальших наукових досліджень в галузі машинобудування.

Ключові слова


машинобудівна продукція; якість виробу; ресурсозбереження; ресурсозберігаючі показники; ресурсозберігаюча технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Надійність сільськогосподарської техніки / [Гранкін С. Г., Малахов В. С., Черновол М. І., Черкун В. Ю.]; за ред. В. Ю. Черкуна. – К. : Урожай, 1998. – 208 с.

Волков Б. Н. Основы ресурсосбережения в машиностроении / Б. Н. Волков, Г. А. Яновский. – Л. : Политехника, 1991. – 183 с.

Касимов Л. Н. Ресурсосберегающие технологии механической обработки труднообрабатываемых материалов : монография / Л. Н. Касимов. – Уфа : ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2003. – 182 с.

Ресурсо- та енергозбереження : навч. посібник / Хітров І. О., Гавриш В. С., Кристопчук М. Є., Корнієнко В. Я. – Рівне : НУВГП, 2014. – 108 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.