ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ВОДООЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ СМТ ГОЩА

В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький

Анотація


В статті розглянуто та обґрунтовано спосіб контактного знезалізнення підземної води, наведено результати експериментальних досліджень процесу знезалізнення води на пінополістирольних виробничих фільтрах при різних параметрах роботи. Розглянуто процес контактного знезалізнення води на водоочисному комплексі смт Гоща.

Ключові слова


фільтрування; втрати напору; контактне знезалізнення води; швидкість фільтрування; осад; каталітична плівка, висхідне фільт-рування; пористість засипки; пінополістирол

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов В. О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням / В. О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2008. – 158 с.

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Орлов В. О. Дослідження процесу знезалізнення підземної води на зернистих фільтрах з підвищеною крупністю гранул / В. О. Орлов, С. Ю. Ма-ртинов, С. О. Куницький, М. М. Меддур // Вісник НУВГП: Технічні науки. Збірник наукових праць. – Випуск 4(60). – Рівне : НУВГП, 2012. – 268 с.

Орлов В. О. Контактное обежелезивание вод на пенополистирольных фільтрах : монография / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов. – LAP LAMBERT Academic Publisher ist ein., 2015. – 130 с.

Куницький С. О. Обґрунтування параметрів роботи пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні підземних вод: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 „Водопостачання, каналізація” / С. О. Куницький – Рівне, 2013. – 26 с.

Орлов В. О. Дослідження контактного знезалізнення на пінополістирольних фільтрах / В. О. Орлов, М. М. Меддур, В. В. Куницький, С. В. Гаврилюк // Вісник ОДАБА. – Вип. 50. – Ч. 2. – Одеса, 2013. – С. 132–136.

Florescu C. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Optimization of the open fast filtelrs exploitation from surface drinking water station / Florescu Constantin, Podoleanu Corneliu Eusebiu // 2010. – P. 185–189.

Тугай А. М. Водопостачання : підручник / Тугай А. М., Орлов В. О. – К. : Знання, 2009. – 735 с.

Орлов В. О. Пінополістирольні фільтри в технологічних схемах водо підготовки / Орлов В. О., Зо-щук А. М., Мартинов С. Ю. – Рівне : РДТУ, 1999. – 144 с.

Орлов В. О. Дослідження режимів фільтрування знезалізнюючого пінополістирольного фільтра / Орлов В. О., Мартинов С. Ю., Куницький С. О. // Вісник НУВГП: Технічні науки. Збірник наукових праць. – Випуск 4(52). – Рівне : НУВГП, 2010 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.