ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТАТИВІВ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ

І. М. Бялик, А. М. Кундрат, М. О. Куницький

Анотація


Розглядаються сучасні технології та матеріали для виготовлення і автоматизації геодезичних штативів. Досліджено існуючі сучасні типи геодезичних штативів та проаналізовано тенденції виготовлення. Запропоновано метод та принцип автоматизації встановлення геодезичних приладів над станцією за допомогою штатива.

Ключові слова


геодезичний штатив; вуглецеве волокно; точність вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання


Панчук Ю. М. Інженерна геодезія : навч. посібник / Панчук Ю. М., Бялик І. М., Янчук О. Є. – Рівне : НУВГП, 2012. – 337 с.

Герцен А. И. Сочинения, т. 4. / А. И. Герцен. – М., 1956.

ГОСТ 11897-94. Штативы для геодезических при-боров. Общие технические требования и методы испытаний; Введ. 01.07.2001. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 9 с.

ISO 12858-2:1999, Optics and optical instruments – Ancillary devices for geodetic instruments – Part 2: Tripods Paperback – August 23, 2007.

Геодезичний енциклопедичний словник / за редакцією Володимира Літинського. – Львів : Євросвіт, 2001. – 668 с.

Куницький М. О. Обґрунтування та теоретичні засади використання технологій 3D друку в геодезичному приладобудуванні / Куницький М. О., Бялик І. М. // Вісник НУВГП. Технічні науки. – 2014. – Вип. 4 (68). – С. 336–342.

Бялик І. М. Використання безпровідних інформаційних технологій в геодезичних приладах / Бялик І. М., Кундрат А. М., Куницький М. О. // Вісник НУВГП. Технічні науки. – 2015. – Вип. 3 (71). – Ч. 2. – С. 223–226.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.