ОПТИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Г. Г. Герасимов, Є. Г. Герасімов, Д. А. Галкина

Анотація


Розглянуті умови визначення середньо-кубічної витрати трубопроводу ГЕС з урахуванням схеми з’єднання турбін і трубопроводів. Шляхом техніко-економічного аналізу знайдені як загальна формула, так і часткові спрощені формули для різних типів сталевих труб.

Ключові слова


трубопровід; гідроелектростанція; діаметр; техніко-економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидроенергетические установки / Д. С. Щавелев, Ю. С. Васильев, Н. И. Головачевский и др., под ред. Д. С. Щавелева. – Л. : Энергия, 1972. – 392 с.

Ткачук О. А. Удосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів. Монографія / О. А. Ткачук. – Рівне : НУВГП, 2008. – 301 с.

Герасімов Є. Г. Оптимальний діаметр напірних трубопроводів насосних станцій / Герасімов Є. Г. // Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4 (64). – Рівне, 2013. – С. 12–23.

Лукашин Ю. П. Финансовая математика. – М. : Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 200 с.

Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. – Київ, 2001. – 32 с.

Буркова Ю. Г. Оптимизация технико-экономических параметров крупных насосных станций с учетом их надежности. – Автореферат диссертации к.т.н. – М. : 2000. – 24 с.

Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. Пособие / Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. – М. : Стройиздат, 1984. – 116 с.

Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. – М. : Гос. из-во физ.-мат. лит-ры, 1962. – 608 с.

Герасимов Г. Г. Проектування автоматизованих насосних станцій підкачки. Навчальний посібник / Герасимов Г. Г. – Рівне : НУВГП, 2007. – 552 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.