ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ МАЛИНИ СОРТУ «GLEN AMPLE» НА ЗЕМЛЯХ ТзОВ «ХАРЕСс»

І. V. Romanіuk, O. L. Pinchuk, I. H. Herasimov, V. V. Demianchuk

Анотація


В роботі вивчений досвід використання крапельного поливу при
вирощуванні малини сорту «GLEN AMPLE». Застосування стрічки
«Rо-Drip» в системах поливу сільськогосподарських культур дозволяє знизити експлуатаційні витрати, а також підвищити якість продукції і урожайність, що виключно важливо в умовах високої конкуренції на українському ринку. Стрічка «Rо-Drip» дає можливість, крім поливу, вносити необхідні добавки і хімічні речовини з меншими втратами і великою довготерміновою економією. Ніяка інша крапельна стрічка не є такою дослідженою і випробуваною в реальних умовах експлуатації. Вона задовольняється усім вимогам щодо по стійкості до засмічення і довговічності, що пред’являються високоефективним системам крапельного зрошення.

Ключові слова


краплинне зрошення; системи поливу; економічні ефективність; стрічка «Rо-Drip»; експлуатація

Повний текст:

PDF

Посилання


Малина звичайна. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Малина_Звичайна (дата звернення: 22.11.2018).

Касіянчук В. Д., Касіянчук М. В. Малина як цінна продовольча культура і лікарська культура. Вип. 10-12. 2013. Агроінком. С. 8–9.

Паспорт гідрогеологічної свердловини № 1/17. Складений згідно технічних умов проектування і спорудження бурових свердловин на воду БН-14-57. Ковель, 2017.

URL: http://dachni-rady.com/malina/93.html (дата звернення: 10.11.2018).

Ромашенко М. І., Балюк С. А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення. Видавництво світ. 2000. 110 с.

URL: http://agrimatco.by/kapelnaya-lenta-ro-drip/ (дата звернення: 10.11.2018).

REFERENCES:

Malyna zvychaina. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Malyna_Zvychaina (data zvernennia: 22.11.2018).

Kasiianchuk V. D., Kasiianchuk M. V. Malyna yak tsinna prodovolcha kultura i likarska kultura. Vyp. 10-12. 2013. Ahroinkom. S. 8–9.

Pasport hidroheolohichnoi sverdlovyny № 1/17. Skladenyi zghidno tekhnichnykh umov proektuvannia i sporudzhennia burovykh sverdlovyn na vodu BN-14-57. Kovel, 2017.

URL: http://dachnirady.com/malina/93.html (data zvernennia: 10.11.2018).

Romashenko M. I., Baliuk S. A. Zroshennia zemel v Ukraini. Stan ta shliakhy polipshennia. Vydavnytstvo svit. 2000. 110 s.

URL: http://agrimatco.by/kapelnaya-lenta-ro-drip/ (data zvernennia: 10.11.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt120183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.