РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ПРИП’ЯТЬ В МЕЖАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

І. В. Гопчак

Анотація


Виконана екологічна оцінка стану поверхневих вод р Прип’яті в
межах Західного Полісся України на основі класифікації якості поверхневих вод суші, по трьом блокам показників: сольового складу, трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) і специфічних речовин токсичної дії. На їх основі проведено об’єднану екологічну оцінку якості поверхневих вод верхньої течії річки Прип’ять. Проведений аналіз динаміки змін показників якості води у віддаленій та близькій ретроспективі. Результати проведеної екологічної оцінки будуть використані для встановлення екологічних нормативів якості води та здійснення управління екологічним станом річок Західного Полісся України.

Ключові слова


якість води; річка; басейн; поверхневі води; екологічна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гопчак І. В. Аналіз динаміки змін якості води головних річок Волинської області. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво : зб. наук. пр. Рівне, 2005. Вип. 30. С. 64–69.

Гопчак І. В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод волинської області. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. К. : ВГЛ Обрій, 2006. Т. 11. С. 370–374.

Гопчак І. В. Якість поверхневих вод басейну Прип’яті в межах Волинської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. Рівне, 2007. Вип. 4(40). Ч. 1. С. 59–64.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк, А. В. Яцик та ін. К. : Символ-Т, 1998. 28 с.

Яцик А. В., Гопчак І. В. Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Волинської області. Водне господарство України. 2005. № 5. С. 13–17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.